Medicalc Software

Řešení pro moderní zdravotnictví

Jsme tady 20 let

Instalace

Uživatelé

Vyšetření

Vybrané reference

Fakultní nemocnice Plzeň

Fakultní nemocnice Plzeň

od 2001

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Fakultní nemocnice Hradec Králové

od 2023

EUC a.s.

EUC a.s.

od 2013

Canadian Medical s.r.o.

Canadian Medical s.r.o.

od 2020

Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Krajská nemocnice Liberec, a.s.

od 2019

Nemocnice Strakonice, a.s.

Nemocnice Strakonice, a.s.

od 2008

Oblastní nemocnice Kolín, a.s.

Oblastní nemocnice Kolín, a.s.

od 2004

Nemocnice PRIVAMED, a.s.

Nemocnice PRIVAMED, a.s.

od 2000

NAŠE ŘEŠENÍ

Provedeme vás e-health

01

Digitalizace

Pod tímto pilířem se skrývá digitalizace a standardizace pacientských cest. Usilujeme o podporu personalizované medicíny. Každý z nás má nějaký léčebný plán, díky kterému má zůstat co nejdéle zdravý a aktivní. Může to být plán primární prevence a nebo třeba plán péče o chronicky nemocné pacienty. Naším cílem je léčebné plány a jejich plnění intuitivně zobrazit v medicínském informačním systému pro lékaře a ve zdravotní aplikaci pro pacienty. S využití moderních nástrojů jako jsou nativní mobilní aplikace, telemedicína nebo umělá inteligence je možné pacienty lépe kompenzovat a do zdravotní péče je aktivně zapojit.

02

Mobilita

Dnes si již neumíme představit obsluhu financí bez mobilního bankovnictví. Za nějaký čas si nebudeme schopni představit zdravotní péči bez mobilního přístupu k medicínskému informačnímu systému a dostupnost zdravotní péče bez zdravotní aplikace. Proto je součástí Medicalcu mobilní aplikace pro zdravotníky mMobile a mobilní aplikace pro pacienty Zdraví. Naším cílem je flexibilita, dostupnost a spokojený uživatel našich služeb.

03

Interoperabilita

Základem našeho řešení je EHR neboli standardizovaný elektronizovaný zdravotní záznam a standardizace pacientských dat při jejich sdílení. To jsou základní komponenty pro plnou interoperabilitu uvnitř zdravotnického zařízení i mezi jednotlivými zdravotnickými zařízeními. Zdravotnictví se tak stává velmi efektivní. Medicalc nabízí vlastní integrační platformu, která zpracovává zavedené datové standardy (DICOM, DaSta, HL7, HL7 FHIR…) a je tak připraven pro naplnění litery Zákona o elektronizaci zdravotnictví.

04

Bezpapírová nemocnice

Medicalc poskytuje řešení, jehož cílem je plně automatizovat a elektronizovat procesy uvnitř nemocnice a v rámci platné legislativy eliminovat používání papírové dokumentace ve zdravotnických zařízeních, a to zejména za účelem uchování a sdílení zdravotních informací pacientů v elektronické formě. Medicalc nabízí platformu, která účinně propojuje jednotlivé systémy a komponenty se záměrem zlepšit efektivitu, snížit náklady, zvýšit bezpečnost ochrany dat pacientů a snížit negativní dopad na životní prostředí. Eliminace papírové dokumentace snižuje riziko chyb, usnadňuje sdílení informací a zlepšuje celkovou kvalitu a bezpečnost péče o pacienty.

Naše produkty

medicalc4

Je naším hlavním a nosným produktem. Současná verze je již čtvrtou generací nemocničního informačního systému (NIS), jehož počátky sahají do 90. let. Nemocniční systém je postavený na klinických událostech, které jsou základními stavebními kameny průchodu pacienta zdravotním zařízením, tedy i našeho NIS. Nemocniční systém podporuje ambulantní i hospitalizační procesy všech lékařských odborností od malých klinik po velké nemocnice a holdingy zdravotních zařízení. Významnou přidanou hodnotou je přímá vazba mezi klinikou a účtováním pro zdravotní pojišťovny prostřednictvím klinických událostí, která přináší dokonalý přehled o stavu zdravotnického zařízení či kliniky.

mPacs

Je možnou doplňkovou součástí nemocničního informačního systému medicalc4, zajišťuje digitalizaci obrazové dokumentace a podporuje práci s multimediálními dokumenty. mPacs je současně jak radiologickým informačním systémem, tak i archivem obrazové dokumentace. Zjednodušeně řečeno ke zdravotnickým záznamům uložených v klinickém informačním systému připojuje obrazovou či obecně multimediální dokumentaci – DICOM i non DICOM snímky, tedy soubory .bmp, .jpeg a podobně, a zároveň i zvukové či obrazové záznamy. Lékaři tedy mají veškerou zdravotnickou dokumentaci na jednom místě ve veškerých souvislostech a v časové chronologii.

mLabs

Je variantou laboratorního informačního systému Envis® LIMS společnosti DS Soft běžící v prostředí medicalc4 nad databázovým systémem Oracle. Jedná se o moderní informační systém určený pro laboratoře všech velikostí, které potřebují efektivně řídit laboratorní procesy. Pokrývá všechny mikrobiologické odbornosti i obory imunologie, cytologie, hematologie a biochemie. S klinickým informačním systémem medicalc4 sdílí databázi, registr pacientů i číselníky, což přináší jednodušší správu i sdílení informací bez omezujících komunikačních protokolů.

mex2

Nebo-li Medicalc Exchange je komunikační nadstavbou nemocničního informačního systému medicalc4, která zajišťuje šifrovanou komunikaci s okolním prostředím. Umožňuje výměnu lékařských zpráv, žádanek, laboratorních výsledků či obecně klinických událostí mezi nemocnicí a obvodními lékaři, případně mezi nemocnicemi navzájem, zároveň zabezpečuje komunikaci s pojišťovnami, ÚZIS, SÚKL a jinými portály typu Zdravel, eZprava apod.

mMobile

Je postupně se rozšiřujícím souborem aplikací pro operační systémy Android i iOS, určeným pro rychlý zabezpečený přístup oprávněných uživatelů k vybraným záznamům v klinickém systému prostřednictvím mobilních telefonů a tabletů. Slouží zejména ke konzultacím lékařů o stavu pacienta či kinformování pacienta lékařem u lůžka bez nutnosti přístupu k PC.

mZdraví

mZdraví je zdravotní aplikace určená pacientům, díky které lze pohodlně z domova řešit objednání k lékaři, přijímat a obnovovat recepty, přijímat zdravotní zprávy, laboratorní výsledky a řadu dalších funkcí. V následujících obdobích bude aplikace nástrojem personalizované medicíny, kde pacient bude přijímat stanovené léčebné plány, edukační materiály, synchronizovat klinické hodnoty ze zdravotnických prostředků.

O NÁS

Společnost Medicalc Software s.r.o.

Náš příběh

 

Medicalc Software s.r.o.

Jsme česká společnost, jejíž zakladatelé se zabývají zdravotnickým softwarem od 90. let. Od roku 2002 pomáháme českému zdravotnictví hledět do budoucnosti a jsme mu průvodcem na cestě do 21. století. V roce 2022 do společnosti majetkově vstoupila společnost Infini One, a.s., jejíž hlavním cílem je zajistit Medicalcu dlouhodobou udržitelnost, produktovou dynamiku a rozvoj v oblasti e-health.

 

Naším posláním je být inovátorem v oblasti nemocničních informačních systémů, vyvíjet a dodávat nové, moderní, kreativní, ale hlavně kvalitní a spolehlivé produkty a služby. Podporujeme modernizaci procesů a zapojujeme digitalizaci, abychom přinesli benefity a komfort moderních řešení jak pacientům, tak vedení a zaměstnancům zdravotnických zařízení.

 

Naším cílem je být první volbou zdravotnických zařízení díky skvělým službám a inovativním produktům.

KARIÉRA

Záleží nám na tom, aby práce u nás měla smysl a všechny bavila.

 • Je pro vás důležité, na jakém produktu pracujete a jaký přináší užitek?
 • Chcete pracovat v prostředí, kde můžete přinášet vlastní nápady a vidět výsledky své práce, kde dostáváte velkou důvěru a zároveň zodpovědnost? 
 • A hledáte neformální pracovní prostředí, kde spolu lidé otevřeně a vlídně mluví, respektují se a mají dobré vztahy? 

Pak jste u nás správně.

Kontakt

 • Medicalc Software s.r.o. (centrála)

  Růženy Svobodové 34, 323 00 Plzeň

 • Medicalc Software s.r.o. (Pobočka Liberec)

  Lesní 461/41, 460 14 Liberec

 • Medicalc Software s.r.o. (Pobočka Praha)

  Milady Horákové 116/109, Hradčany, 160 00 Praha

 • Medicalc Software s.r.o. (Pobočka Ostrava)

  The Orchard, Budova 2, Hornopolní 3314/38, Ostrava

 • medicalc@medicalc.cz

 • +420 377 259 020

  V pracovní dny mezi 8:00 - 16:00 hod.

 • +420 731 182 700

  HOTLINE: V pracovní dny od 16:00 hod.