Zpět

mex2 - Medicalc Exchange druhé generace

Medicalc Exchange druhé generace je systém pro bezpečný přenos zdravotnických dat mezi zdravotnickými zařízeními. Toto řešení umožňuje výměnu lékařských zpráv, žádanek a laboratorních výsledků mezi nemocnicí a obvodními lékaři či mezi nemocnicemi navzájem. Součástí zprávy může být i obrazová dokumentace, např. snímky z provedeného RTG vyšetření.

mex2 automaticky komunikuje s nemocničním systémem medicalc4, zprávy se přenáší na základě nastavených pravidel bez nutnosti zásahu uživatele. Zprávy je možné prohlížet i pomocí webového prohlížeče v prostředí internetu. K mex2 se můžete připojit i pomocí aplikace mexcmd, která jej propojí s libovolným klinickým nebo ambulantní software (protokolem DaSta).

Veškerá komunikace mex2 je zabezpečena šifrovaným spojením. K ověřování uživatelů jsou využívány přístupové certifikáty, které jsou uloženy na čipových kartách/tokenech, tedy mimo vlastní počítač. Tím je zaručena nejvyšší možná míra bezpečnosti.

mex2 podporuje komunikační formáty  DaSta3 a DaSta4.