Zpět

MediXen - manažerský a simulační informační systém

Manažerský informační systém MediXen – je nástroj určený k řízení zdravotnického zařízení. Na jedné straně pomáhá zpracovat data z různých informačních (datových) zdrojů a umožňuje jejich vyčištění, na straně druhé poskytuje nástroje pro modelování budoucího vývoje na základě omezujících parametrů systému zdravotní péče v České republice. Takto zpracované plány a modely budoucího vývoje jsou následně porovnávány se skutečností.

MSS MediXen slouží k plánování, analýze a modelování klíčových oblastí chodu zdrav. zařízení:

 • Plánování a rozbor ekonomické i provozní výkonnosti
 • Rozbor, simulace a predikce úhrad dle variant nastavení financování zdravotní péče
 • Výpočet optimálních parametrů plnění zdravotní péče vzhledem k aktuálním úhradovým režimům
 • Kontrola vyúčtování úhrad se zdravotními pojišťovnami

V propojení s NIS Medicalc systém umožňuje „on-line“ (denní) přístup k datům a informacím včetně rozsáhlejší analýzy klinických událostí.

Systém sestává z modulů dodávaných ve skladbě dle požadavků zákazníka:

 • Finance
 • Zdravotní péče
 • Modelace a simulace
 • Personalistika
 • Preskripce
 • Hospitalizační statistika
 • Logistika

logo logimed logo logimed


Přínosy MediXen

 • Propojení ekonomických, zdravotních, personálních a statistických dat
 • Integrace dat v datovém skladu, možnost připojení dalších dat. zdrojů
 • Detailní konfigurovatelnost systému dle úhradové vyhlášky a ujednání se zdravotními pojišťovnami
 • Rozpouštění nákladů a výnosů v různých režimech
 • Komplexní nástroj pro zavedení a provádění výkonového a nákladového controllingu
 • Práce ve známém prostředí MS Excel s možností snadného vytváření vlastních sestav

Tento manažerský nástroj je vyvíjen v úzké spolupráci se společností Sefima, s.r.o., přičemž do sebe zahrnuje know-how Medicalc získané při vývoji manažerského informačního systému MediGaina a mediGain2, které obohacuje zejména o simulační nástroje.

Další informace - http://www.sefima.cz/