Zpět

medicalc4 - nemocniční informační systém

medicalc4 je čtvrtou generací nemocničního systému, která je pokračováním úspěšného produktu WinMedicalc, a plynule navazuje na praxí ověřené kvality předchozích generací.  WinMedicalc přinesl českým nemocnicím originální koncepci klinických událostí, které se staly společným jmenovatelem veškerého vyšetřování a léčení pacientů. Zavedení pojmu klinická událost umožnilo systematický pohled na klinickou práci, harmonické sloučení textové i multimediální lékařské dokumentace a v neposlední řadě provázání s vyúčtováním zdravotní péče.  Tato unikátní koncepce překonala doposud zavedené pojetí nemocničních systémů a obstála ve srovnání s konkurencí a to i ze zahraničí. Stala se základním pilířem národního komunikačního standardu Dasta4.

medicalc4 přináší zcela novou kvalitu definováním dalšího klíčového pojmu klinický proces. Klinické události se nyní stávají univerzálními stavebními kameny těchto klinických procesů a tyto procesy dále představují stavební bloky dispečinku zdravotní péče.

 • Klinické události mohou změnit nemocnici.
 • Klinické procesy mohou změnit zdravotnictví.

Skutečnost, že vyšetřování a léčení pacienta se dá rozdělit do procesů a fází podle typu onemocnění a způsobů léčby i komplikací, je věc samozřejmá. To, že organizace péče má splňovat psaná i nepsaná pravidla, ctí každý lékař. Velkým úkolem informatiky a nemocničních informačních systémů dnes je správně a ergonomicky uchopit tuto přirozenost a využít ji ve prospěch péče o pacienta, k usnadnění a zpřehlednění práce. Nemocniční informační systémy buď ve velké většině tento procesní přístup nepodporují vůbec, nebo jej podporují pouze takovým způsobem, že stanou na hranici neimplementovatelnosti. medicalc4 nevyžaduje, aby veškerá péče byla realizována přes procesy, umožňuje i nadále práci prostřednictvím „pouze“ klinických událostí stejně jako předchozí generace WinMedicalc, dovoluje však postupnou implementaci procesů především tam, kde to okamžitě viditelně zkvalitní a zpřehlední práci a plně procesnímu řízení se přibližuje limitně.

Koncepce klinických událostí

Pojem klinická událost byl poprvé použit v 3. generaci našeho nemocničního informačního systému WinMedicalc, který vznikl na přelomu let 1999 a 2000. Klinická událost je základem, na kterém stojí náš systém a jeho datová struktura. Klinickou událostí je každá událost týkající se pacienta, kterou je možné naplánovat, objednat, provést, zdokumentovat a vyúčtovat, přičemž není podstatné, zda se odehrává ambulantně nebo v průběhu hospitalizace. Díky systému klinických událostí a díky důsledné centralizaci všech údajů ze všech klinik a oddělení k pacientovi vzniká pohled na životní příběh pacienta a vývoj jeho onemocnění. Zvláště u pacientů, na jejichž léčení se podílí více medicínských oborů, poskytuje tento systém zcela nové možnosti vyšetřování, léčení a v neposlední řadě také dispečinku péče o pacienta. Více

Klinické procesy

 • Klinické události, které jsou základními stavebními kameny medicalc4 jsou zároveň základní entitou procesu léčby pacienta.

Klinickým procesem je například plánovaná operace pro konkrétní onemocnění, která v první fázi znamená vyšetřování, ve druhé fázi je potvrzena diagnóza, následuje indikace k operaci, další fází jsou předoperační vyšetření, následně je realizována operace, akutní pooperační péče a nakonec navazuje ambulantní péče. Přehled o tom, v jaké fázi procesu se pacient nachází, které klinické události jsou dokončené s jakým výsledkem ovlivňujícím proces a které události jsou naplánované a na kdy, je pro úspěch celé léčby zcela zásadní.

Klinický proces tak může představovat jednoduchou standardizovanou posloupnost klinických událostí jediného odborného pracoviště, může však i sloužit k řízení komplikované péče, na které se podílí velké množství odborných pracovišť z mnoha zdravotnických zařízení. Ve všech případech se takový proces skládá z medicínského know-how vtěleného do definice procesu, z univerzálních klinických událostí, z jejich zařazení do fází i z dynamicky definovaných pravidel, kterými medicalc4 automaticky i interaktivně řídí postup procesu.  Více

Dispečink péče

Působnost klasického nemocničního informačního systému zpravidla končí na úrovni jedné kliniky, v lepším případě jedné nemocnice, klinický proces ale v praxi často překračuje hranice nemocnice a staví na spolupráci více zdravotnických zařízení různých typů a úrovní. Řízení takovýchto klinických procesů nazýváme dispečink zdravotní péče. Více

10 důvodů proč medicalc4

 • nový moderní design, zlepšení ergonomie ovládání se zachováním stávající logiky
 • nové komponenty seznamů s novými funkcemi
 • nové pojetí přístupových práv s lepší škálovatelností
 • uživatelský editor klinických modulů
 • nový modul ordinovaných léků a receptů
 • nový prohlížeč obrazové dokumentace m4pacs
 • podpora pro elektronickou zdravotní dokumentaci
 • přepracované účtování zdravotním pojišťovnám
 • modul fakturace ke klinické události
 • přechod na nové vývojové prostředí, nové jádro komunikace s databází