Zpět

m4Labs - laboratorní informační systém

m4Labs je moderní laboratorní systém určený velkým, středně velkým i malým laboratořím, které potřebují efektivně řídit laboratorní procesy. m4Labs podporuje akreditaci laboratoře, protože splňuje všechny specifické požadavky normy ČSN EN ISO 15 189 kladené na laboratorní informační systém (validace, logování činností, akreditované metody, zabezpečení, atd).

m4Labs je díky své komplexnosti ideálním nástrojem pro konsolidaci všech klinických laboratoří zdravotnického zařízení - podporuje obory imunologie, cytologie, hematologie, biochemie a všechny mikrobiologické odbornosti (bakteriologie, parazitologie, mykologie, TBC, genetika, sérologie, virologie, ...)

Více se o systému dozvíte stránkách společnosti DS Soft Olomouc, spol. s r.o..


Mezi silné stránky systému m4Labs patří:

  • flexibilita a konfigurovatelnost, díky níž je možné systém přizpůsobit potřebám provozu laboratoře
  • intuitivní uživatelské rozhraní odpovídající standardům Windows
  • podpora národních standardů a napojení na národní číselníky
  • podpora komunikace se všemi typy analyzátorů
  • přístup k historickým výsledkům z předchozího laboratorního systému