Produkty

medicalc4

Nemocniční informační systém medicalc4 je nejnovějším členem rodiny produktů Medicalc software. Vznikl na základě dlouholetých zkušeností týmu plzeňských autorů s vývojem a rutinním provozem nemocničních informačních systémů v prostředí zdravotnických zařízení různých typů. Více o produktu

m4pacs

Přímou součástí zdravotnické dokumentace v nemocničním systému medicalc4 může být digitalizovaná obrazová a multimediální dokumentace, tzv. PACS systém. Více o produktu

m4Labs

m4Labs je původní laboratorní informační systém Envis® LIMS společnosti DS Soft Olomouc, spol. s r.o. integrovaný s klinickým systémem WinMedicalc. Historie vývoje systému Envis LIMS začíná již v roce 2001 a dnes je rutinně provozován ve více než 80 laboratořích v ČR. V letech 2007 až 2008 proběhla portace systému Envis® LIMS na ORACLE a systém byl integrován s klinickým systémem WinMedicalc.

Více o produktu

MediXen

Manažerský informační systém MediXen – je nástroj určený k řízení zdravotnického zařízení. Na jedné straně pomáhá zpracovat data z různých informačních (datových) zdrojů a umožňuje jejich vyčištění, na straně druhé poskytuje nástroje pro modelování budoucího vývoje na základě omezujících parametrů systému zdravotní péče v České republice. Takto zpracované plány a modely budoucího vývoje jsou následně porovnávány se skutečností.

Více o produktu

mex2

Medicalc Exchange druhé generace je systém pro bezpečný přenos zdravotnických dat mezi zdravotnickými zařízeními. Toto řešení umožňuje výměnu lékařských zpráv, žádanek a laboratorních výsledků mezi nemocnicí a obvodními lékaři či mezi nemocnicemi navzájem. Součástí zprávy může být i obrazová dokumentace, např. snímky z provedeného RTG vyšetření.Více o produktu

Co dostanete v rámci naší podpory

  • uživatelskou podporu dostupnou i pro vybraný zdravotnický personál z jednotlivých oddělení
  • telefonní hotline dostupný nonstop 24 hodin denně
  • přístup na helpdesk systém pro zadání a sledování vyřízování vašeho požadavku
  • pravidelné i vyžádané konzultační návštěvy
  • pravidelnou aktualizaci nových verzí provedenou našimi konzultanty
  • automatický monitoring serverů a klíčových služeb s hlášením v případě selhání nebo blížícího se rizika
  • pravidelnou profylaxi systému
  • odborné konzultace pro vykázání péče zdravotním pojišťovnám