Nahrávám

Medicalc Software

SPOLEČNĚ S NÁMI

Medicalc software s.r.o.

je českou softwarovou společností založenou v roce 2002, přičemž její zakladatelé se zabývají softwarem pro zdravotnictví již od 90. let.

Naším hlavním cílem je být lídrem a inovátorem v oblasti nemocničních informačních systémů, vyvíjet a dodávat nové, moderní a kreativní, ale hlavně kvalitní a spolehlivé produkty a služby, za odpovídající cenu.

Prioritou naší společnosti jsou blízké osobní vztahy, díky kterým se snažíme našim zákazníkům vycházet co nejvíce vstříc. Zároveň se snažíme být co nejvíce flexibilní, což nám umožňuje poskytovat vysoce kvalitní služby v současném uspěchaném prostředí českého zdravotnictví.

Produkty

Vývoj nemocničního informačního systému medicalc4 a dalších rozšiřujících produktů.

Služby

Implementace produktů, implementační studie, školení uživatelů či systémová integrace.

Helpdesk

Podpora produktů, helpdesk, hotline 24x365, konzultační a poradenská činnost v oboru zdravotnické informatiky.

Servis

Komplexní služby dodávky a servisu softwaru.

Produkty

medicalc4

je naším hlavním a nosným produktem. Současná verze je již čtvrtou generací nemocničního informačního systému, jehož počátky sahají do 90. let. Nemocniční systém je postavený na klinických událostech, které jsou základními stavebními kameny průchodu pacienta zdravotním zařízením, tedy i našeho NIS. Nemocniční systém podporuje ambulantní i hospitalizační procesy všech lékařských odborností od malých klinik po velké nemocnice a holdingy zdravotních zařízení.

Významnou přidanou hodnotou je přímá vazba mezi klinikou a účtováním pro zdravotní pojišťovny prostřednictvím klinických událostí, která přináší dokonalý přehled o stavu zdravotnického zařízení či kliniky.

m4Pacs

je možnou doplňkovou součástí nemocničního informačního systému medicalc4, zajišťuje digitalizaci obrazové dokumentace a podporuje práci s multimediálními dokumenty. m4Pacs je současně jak radiologickým informačním systémem, tak i archivem obrazové dokumentace. Zjednodušeně řečeno ke zdravotnickým záznamům uložených v klinickém informačním systému připojuje obrazovou či obecně multimediální dokumentaci – DICOM i non DICOM snímky, tedy soubory .bmp, .jpeg a podobně, a zároveň i zvukové či obrazové záznamy. Lékaři tedy mají veškerou zdravotnickou dokumentaci na jednom místě ve veškerých souvislostech a v časové chronologii.

m4Labs

je variantou laboratorního informačního systému Envis® LIMS společnosti DS Soft běžící v prostředí medicalc4 nad databázovým systémem Oracle. Jedná se o moderní informační systém určený pro laboratoře všech velikostí, které potřebují efektivně řídit laboratorní procesy. Pokrývá všechny mikrobiologické odbornosti i obory imunologie, cytologie, hematologie a biochemie. S klinickým informačním systémem medicalc4 sdílí databázi, registr pacientů i číselníky, což přináší jednodušší správu i sdílení informací bez omezujících komunikačních protokolů. Více informací naleznete na http://www.dssoftolomouc.cz/ 

mediXen

je manažerský a simulační systém vyvíjený společností Sefima. Podporuje řízení klíčových oblastí provozu zdravotnických zařízení. Základem systému je modul Zdravotní péče umožňující nastavení výchozích parametrů poskytování péče a její vyhodnocování. Dalšími (volitelnými) moduly jsou moduly Finance, Hospitalizační statistika, Personalistika, Logistika, Preskripce a Operační sály. Více informací naleznete na http://sefima.cz/ 

mex2

nebo-li Medicalc Exchange je komunikační nadstavbou nemocničního informačního systému medicalc4, která zajišťuje šifrovanou komunikaci s okolním prostředím. Umožňuje výměnu lékařských zpráv, žádanek, laboratorních výsledků či obecně klinických událostí mezi nemocnicí a obvodními lékaři, případně mezi nemocnicemi navzájem, zároveň zabezpečuje komunikaci s pojišťovnami, ÚZIS, SÚKL a jinými portály typu Zdravel, eZprava apod.

m4Mobile

je postupně se rozšiřujícím souborem aplikací pro operační systémy Android i iOS, určeným pro rychlý zabezpečený přístup oprávněných uživatelů k vybraným záznamům v klinickém systému prostřednictvím mobilních telefonů a tabletů. Slouží zejména ke konzultacím lékařů o stavu pacienta či k informování pacienta lékařem u lůžka bez nutnosti přístupu k PC.

Reference

Vybraná řešení

KONTAKT

Neváhejte nás kontaktovat nebo přijít na kávu

Medicalc software s.r.o.                       
Růženy Svobodové 34
323 00 Plzeň
 
Pobočka Liberec                      
Medicalc software s.r.o.
Lesní 461/41
460 14 Liberec
+420 605 935 322
 
+420 377 259 020V pracovní dny mezi 8:00 – 16:00 hod.
+420 731 182 700HOTLINE - Pouze pro smluvní partnery mimo pracovní dobu!