Masarykova nemocnice Rakovník

13/12/2018

V prosinci 2017 byl zahájen rutinní provoz NIS medicalc4 v Masarykově nemocnic Rakovník s.r.o.